Privacy and personal data policy

We care about your data
Your personal integrity and our handling of your personal data is important to us. On May 25, 2018, GDPR (General Data Protection Regulation) comes into effect in Sweden and the rest of the EU. In order for you to feel safe with how we at Dellenkilten of Helsingland AB (hereinafter Dellenkilten) process your data, we want to tell you what applies.

You do not have to accept the terms, but please read them about how we handle your personal data. If you have any questions, you can always contact us.

Greetings
Dellenkilten

1 INTRODUCTION

This information text explains how Dellenkilten handles your personal data and what rights you have. The information is addressed to you as

Your privacy is important to us. We are therefore keen that the personal data collected about you is stored and handled in a safe and secure manner, and in accordance with data protection legislation.

We encourage you to read the information carefully. If you have any questions about how your personal data is handled, please contact us. Our contact details can be found at the end of this information text.

WHAT IS PERSONAL DATA?

Personal data is all information that can be directly or indirectly (i.e. together with other data) linked to you, e.g. name, picture, social security number, IP address, etc.

WHICH PERSONAL DATA DO WE PROCESS ABOUT YOU AND WHY?

In this section, we explain how your personal data is used so that we can provide you with relevant experiences, services and offers.

3.1 When you sign a customer or client agreement with us

When you sign a business or client agreement, we process the following information that you provide to us:

 • Your name and contact details
 • Payment details and payment history

We handle your personal data in order to:

 • Identify yourself as a customer/client
 • Manage and deliver what you have purchased in accordance with our terms of agreement
 • Communicate with you in various cases, e.g. the booking of meetings, dialogue regarding contractual discussions, etc.
 • Market our services and products, e.g. via e-mail and SMS

Legal basis for the handling: We process your personal data in support of contract fulfillment when we provide business deals, in support of balancing of interests when we have a legitimate interest in using your data for statistics and to market our services, ensure payment and prevent fraud.

Storage time: We save information about you for the current contract period plus three calendar years, among other things as a basis for any complaints.
 

3.2 När du kommunicerar med oss

Du kan välja att kommunicera med Dellenkilten på många olika sätt, t.ex. via sociala medier, i FAQ-forum, samtal och mail med våra medarbetare.

När du kommunicerar med oss hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss t ex:

 • Namn och kontaktuppgifter
 • Information om din synpunkt, fråga eller ärende

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Besvara frågor och hantera ditt ärende, t ex avhjälpa fel och hantera klagomål
 • Leverera beställd information, t ex material från workshops, möten eller dylikt
 • Förbättra våra tjänster och den information som vi lämnar och publicerar via vår hemsida
 • Analysera samtal i syfte att förbättra vår service

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt berättigade intresse att hantera ditt ärende (intresseavvägning).

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter under avtalsperioden samt ytterligare tre kalenderår för att säkra spårbarhet i din kommunikation med oss.

3.3 När vi har en skyldighet enligt lag

Utöver vad som beskrivs i punkterna ovan hanterar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t ex på grund av vår bokföringsskyldighet, eller vid begäran från myndighet.

Rättslig grund: När vi hanterar dina personuppgifter på grund av att vi är skyldiga enligt lag gör vi det med stöd i en rättslig skyldighet.

4. HUR LÄNGE VI SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter lagras under avtalsperioden plus tre kalenderår, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig. Läs mer om hur länge vi sparar dina uppgifter ovan under respektive avsnitt i kapitel 3.

5. TILL VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER?

Dellenkilten säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

 • Leverantörer, både inom och utanför EU/EES, som t ex tillhandahåller IT-tjänster, hanterar kundserviceärenden eller utför betalningsförmedling och kreditupplysningar för Dellenkiltens räkning
 • Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut

Mottagare som hanterar personuppgifter för Dellenkiltens räkning ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt. Om vi använder leverantörer som hanterar dina personuppgifter för vår räkning utanför EU/EES, vidtar vi särskilda skyddsåtgärder, t ex tecknar avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats. 

När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t ex en myndighet eller en bank, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.

6. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, t ex att vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt och säkrar att personalen endast har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete.

7. OM COOKIES

När du besöker vår webbplats kan vi också samla in information och uppgifter om dig genom att använda så kallade cookies. För mer information om hur vi använder cookies, se https://dellenkilten.se/integritetspolicy


8. DINA RÄTTIGHETER

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

 • Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas 
 • Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade
 • Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna
 • Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring – du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss, se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

9. HUR DU MOTSÄTTER DIG ELEKTRONISK DIREKTMARKNADSFÖRING

Dellenkilten kan komma att använda din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring. Om du inte vill att vi använder din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring är du välkommen höra av dig så inför vi en så kallad reklamspärr för dina uppgifter.

Kontakta oss i så fall enligt följande:

 • Anmälan om reklamspärr för företag görs till info@dellenkilten.se Glöm inte att uppge namn, adress samt person-/organisationsnummer. 
  Märk: Reklamspärr- Företag
 • Anmälan om reklamspärr för övriga kunder görs till info@dellenkilten.se Glöm inte att uppge namn, adress samt personnummer. 
  Märk: Reklamspärr – Privat.

10. KONTAKTUPPGIFTER

Dellenkilten of Helsingland AB (org. nr: 559247-1402) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till:

Dellenkilten of Helsingland AB

Tjärnmyra 17

824 72 Delsbo

I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en kopia av din legitimation. Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress.

11. UPPDATERINGAR AV INFORMATIONSTEXTEN

Denna informationstext uppdaterades senast den 4 september 2020 och kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i texten kommer vi meddela dig senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft genom e-post, sms eller genom att publicera en ny version på vår webbplats.